18 พฤศจิกายน 2554 @ ความรู้สึกประทับใจในการลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยของทีมงานบริษัท โฟร์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด


ทางทีมงานของบริษัท โฟร์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านใน ชุมชนรวมใจสามัคคี ซอยพหลโยธิน 52 ไปเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 54 นั้น พบว่า เป็นชุมชนที่อยู่ท้ายซอย ทำให้ความช่วยเหลืออาจเข้าไปได้ไม่ทั่วถึง ระดับน้ำที่ท่วมชุมชนไม่ต่ำกว่า 70 ซ.ม. ทำให้ชาวบ้านเดินทางออกมาอย่างยากลำบาก อีกทั้งค่าเรือโดยสารมีราคาสูง

ในการเข้าไปช่วยเหลือครั้งนี้ ทางบริษัท โฟร์ดีฯ ได้จัดถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด, อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานจำนวน 180 ชุด และน้ำดื่มอีกจำนวน 30 โหล ซึ่งชาวบ้านก็ต่างแสดงความตื้นตันใจ และรู้สึกขอบคุณกับทางทีมงาน ชาวบ้านได้กล่าวว่า บางครั้งสิ่งของที่เข้ามาช่วยเหลือ มีจำนวนไม่เพียงพอ แต่ครั้งนี้ทางบริษัท โฟร์ดีฯ นำมาบริจาค มีจำนวนเพียงพอต่อชาวบ้าน ทำให้ทางทีมงาน รู้สึกอิ่มเอิบใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ทีมงานยังสังเกตอีกว่า ทางชุมชนได้มีการบันทึกรายชื่อและจำนวนชาวบ้านที่ยังอาศัยอยู่ในชุมชนไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้การแจกของบริจาคเป็นไปอย่างทั่วถึง

จากการประสานงานของทีมงานบริษัท โฟร์ดีฯ และเวป Thaiflood.com โดยมีคุณปรีดาเป็นผู้ประสานงานนั้น ทำให้การเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังเดือดร้อนมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และภารกิจการเข้าถึงพื้นที่ในครั้งนี้จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่นได้เลยถ้าทีมงานไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากเวป 4x4.in.th โดยมีทางคุณบ๊อบเป็นผู้ประสานงาน แจ้งสมาชิกเวปที่มีจิตอาสา นำรถโฟล์วีลเข้าไปช่วยเหลือพร้อมกันกับทีมงานบริษัท โฟร์ดีฯ ซึ่งสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่งให้กับทีมงานและชาวบ้านที่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้

ทีมงานบริษัท โฟร์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

25 พ.ย. 54ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น